contributie/algemene info

 

 

 

SPELREGELS UNITAS

 

Contributie

Betaling van de contributie wordt  maandelijks via automatische incasso verrekend en is als volgt opgebouwd:

* De contributie voor de reguliere gymastiek bedraagt € 13,00 per maand.

* De contributie voor de ouderengymnastiek bedraagt € 14,00 per maand
 
Het lidmaatschap loopt door gedurende alle vakanties.

Opzeggingen dienen voor 1 juli  of 1 jan  van het lopende jaar (opzegtermijn) schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie (Tjitske Bergsma), anders wordt het lidmaatschap en daarmee de incasso automatisch tot de eerst volgende opzegtermijn verlengd.

Adreswijzigingen, opzegging e.d. graag doorgeven aan de ledenadministratie (Tjitske Bergsma) bestuur@unitasmenaldum.nl

 

 Lessen (lestijden, zie groepsindeling)

* De eerste les van het seizoen 2017-2018 is dinsdag 12 september 2017 en donderdag 14 september 2017 (Dit is 1 week na start basisschool).

* De laatste les van het seizoen 2017-2018 is op dinsdag (datum volgt) respectievelijk donderdag  (datum volgt) (Dit is 1 week voor de schoolvakantie)

* De gymlessen vinden plaats in het gymlokaal aan de Greate Buorren.

* In de basisschoolvakanties en nationale feestdagen zijn er geen gymlessen.

Huisregels

* Verzoek om lange haren tijdens de gymlessen in staart of vlecht te doen, dit met het oog op het helpen tijdens turnonderdelen.

* Verzoek voor de meisjes om tijdens de gymlessen bij voorkeur een gympakje of sportkleding ,welke niet te ruim valt, en geen gymschoentjes met harde zolen te dragen. Dit met het oog op het helpen tijdens turnonderdelen.

* Etenswaren zijn niet toegestaan in de zaal. Drinkwater, zo nodig, in afsluitbaar flesje.

* Is er iets, neem altijd contact op met de leiding of één van bestuursleden.