contributie/algemene info

 

 

 


SPELREGELS UNITAS 2018-2019
Contributie
Betaling van de contributie wordt  maandelijks via automatische incasso geïncasseerd en is als volgt opgebouwd:
* De contributie voor de reguliere gymnastiek bedraagt € 13,00 per maand.

* De contributie voor de ouderengymnastiek bedraagt € 14,00 per maand

* De contributie voor de volleybal bedraagt € 15,00 per maand.

Het lidmaatschap loopt door in de zomervakantie. 
Opzeggingen dienen voor 1 juli  of 1 jan van het lopende seizoen (opzegtermijn) schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie
anders wordt het lidmaatschap en daarmee de incasso automatisch tot de eerst volgende opzegtermijn verlengd. 
Adreswijzigingen, opzegging e.d. graag doorgeven aan de ledenadministratie (Tjitske Bergsma) bestuur@unitasmenaldum.nl
 Lessen 
* De eerste les van de gymnastiek en volleybal is dinsdag 11 september 2018 en eindigt op dinsdag 2 juli 2019
* De eerste les van de ouderengym is 5 september en de laatste les is 29 mei 2019
* De gymlessen vinden plaats in het gymlokaal aan de Greate Buorren.
* In de basisschoolvakanties en nationale feestdagen zijn er geen gymlessen.
Huisregels
* Verzoek om lange haren tijdens de gymlessen in staart of vlecht te doen, dit met het oog op het helpen tijdens turnonderdelen.
* Verzoek voor de meisjes om tijdens de gymlessen bij voorkeur een gympakje of sportkleding ,welke niet te ruim valt, 
en geen gymschoentjes met harde zolen te dragen. Dit met het oog op het helpen tijdens turnonderdelen.
* Etenswaren zijn niet toegestaan in de zaal. Drinkwater, zo nodig, in afsluitbaar flesje.
* Is er iets, neem altijd contact op met de leiding of één van bestuursleden.