Bestuur & Leiding

Bestuur Unitas

Bestuursfunctie Naam
Voorzitter Fokke Fokkema
Penningmeester Klaas-Jan Meersma
Secretaris Tjitske Bergsma
Ledenadministratie Nienke van der Maar
Algemeen bestuurslid Ymie Bokma
Algemeen bestuurslid & Website Patty Krol


Leiding Unitas

Lessoort Naam
Gymnastiek Esmaralda Hibbelaar
Turnen Esmaralda Hibbelaar
Freerunning Esmaralda Hibbelaar
Volleybal Piet Fortuin